DOMILIN 哆咪书签

  • 简介
  • 下载

哆咪书签-应用随处可用:手机、平板、PC、浏览器扩展多端适用,随心自定义个性主页;开启外链:外链开启即可无需登录访问主页应用与设置,与朋友分享更简单;一键获取:输入网址一键获取网站名称、描述、图标等信息,快速添加应用;自定义应用:拖动排序移动分类,应用图标、名称、描述、背景等单独设置

相关插件